CІTES - для продуктів з диких рослин і тварин

Якщо при виробленні продуктів (навіть частково) використовуються дикі рослини чи тварини, необхідно переконатися, що вони не підпадають під обмеження Конвенції про міжнародну торгівлю видами, що перебувають під загрозою зникнення (CITES).

ЄС запровадив вимоги до Регламенту 338/97 та перелічив заборонені види (включаючи продукти) та спеціальні процедури, де це застосовується.

Для експорту одягу, яке було вироблено зі шкіри диких тварин, необхідно оформити дозвільний документ CITES відповідного зразка. При цьому для кожної партії оформлюється окремий сертифікат CITES.

 

Додатково про CITES щодо одягу

Ця вимога може поширюватися на одяг, якщо його виготовлено, наприклад, із деяких видів шкіри, які знаходяться під загрозою зникнення. Як виробник або експорт ви повинні переконатися, що матеріал, який ви використовуєте, не знаходиться під загрозою зникнення. На практиці вам необхідно з’ясувати, чи матеріал відносяться до видів, перелічених у Додатках A, B, C та D Регламенту ЄС щодо торгівлі дикими тваринами  та рослинами № 338/97. Даний Регламент ґрунтуються на основі системи дозволів та сертифікатів, які можуть бути видані при дотриманні певних умов.

  • Як правило, будь-які операції з комерційними цілями заборонені для видів і продуктів, виготовлених з цих видів,які  перелічені у Додатку А до Регламенту. Однак існують винятки.
  • Для видів, перелічених у Додатку В, вимагається дозвіл на експорт від компетентних органів країни експорту. Необхідно надіслати копію дозволу на експорт імпортеру в ЄС, який пізніше повинен подати заявку на отримання дозволу на імпорт. Як експортні, так і імпортні документи повинні супроводжувати вантаж і повинні бути представлені митному органу на кожному прикордонному пункті до того, як вантаж буде ввезено до ЄС.
  • Для видів, перелічених у Додатку C, повідомлення про перетин кордону (заявка на імпорт) повинно бути подане компетентному органу у відповідних державах-членах ЄС до того, як зразок буде імпортований. Крім того, органи країни-експортера повинні видати дозвіл на експорт, якщо країна-експортер зазначена у Додатку C стосовно відповідних видів. При ввезенні товару з країни, яка не  зазначена у Додатку C, необхідний сертифікат походження. 
  • Для видів, перелічених у Додатку D, при ввезені продукту до ЄС вимагається лише заявка на імпорт для компетентного органу у відповідних державах-членах ЄС.

Більш детальну інформацію про CITES можна отримати на веб-сайті Комісії ЄС.

Поширити