Добровільні стандарти

Сертифікація одягу та взуття, що експортується до ЄС, здійснюється на добровільній основі.  Тим не менше, споживач в ЄС все частіше звертає увагу на такі аспекти, як умови виробництва товару та дотримання виробником політики сталого розвитку, що включає в себе: вплив виробництва на навколишнє середовище, соціальну відповідальність виробника, належні умови праці, протидію корупції, дотримання бізнес-етики.

Ціла низка приватних стандартів та сертифікаційних процедур розробляється окремими гравцями ринку: асоціаціями виробників та торговельними асоціаціями. Зокрема, перелік стандартів, що застосовується до конкретного продукту на певній території, можна знайти на он-лайн ресурсі Standards Map. Здебільшого вони стосуються соціальної та екологічної відповідальності.

Проте перед тим, як починати процедури із сертифікації, бажано узгодити з європейськими бізнес-партнерами преференції споживачів та вимоги торговельних асоціацій на конкретному ринку. 

 

 
Поширити