Гармонізовані стандарти

Гармонізовані стандарти (Harmonised Standarts) – це технічні специфікації, які дозволяють виконати обов’язкові (суттєві) вимоги.

Гармонізовані стандарти розробляють європейські органи стандартизації: Європейський комітет зі стандартизації (CEN), Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC), Європейський інститут телекомунікаційних стандартів (ETSI). Гармонізовані стандарти публікуються в Офіційному журналі Європейських спільнот і впроваджуються у національні правові системи як національні стандарти з ідентичними характеристиками.

Перелік затверджених гармонізованих стандартів можна знайти за посиланням

Гармонізований стандарт може містити специфікації, що стосуються не лише суттєвих вимог; а також може не покривати всі суттєві вимоги. Відповідні суттєві вимоги, які покриває гармонізований стандарт, зазвичай зазначаються в окремому інформаційному додатку до гармонізованого стандарту.

Гармонізовані стандарти є добровільними для використання.

Європейські оцінювальні документи (European Assessment Documents, EADs) – це гармонізовані технічні специфікації.

Їх розробляє Європейська організація з технічного оцінювання (European Organіsatіon of Technіcal Assessment, EOTA), коли продукт не охоплений або не повністю охоплений гармонізованим європейським стандартом. Розробка EAD базується на консенсусі призначених органів з технічного оцінювання у рамках визначеної процедури. Їй може передувати запит виробника на європейське технічне оцінювання (European Technіcal Assessment, ETA). Більше інформації можна знайти за посиланням.

Список виданих ETA можна знайти за посиланням

Поширити