Контроль забруднювачів у харчових продуктах

Ягоди мають бути безпечні для здоров’я споживача та не мають містити забруднювачі в кількості, неприйнятній для здоров'я населення. Забруднювачі можуть потрапляти в харчові продукти на різних етапах виробництва, пакування, транспортування або також внаслідок забруднення довкілля.

Регламент № 315/93 встановлює процедури ЄС щодо забруднюючих речовин у харчових продуктах на території ЄС

Максимально допустимий вміст деяких забруднюючих речовин (мікотоксинів, важких металів) у харчових продуктах на ринках країн ЄС визначений у Регламенті №1881/2006

 

Максимальний рівень забруднення ягід
  • Небезпечними забруднюючими речовинами для ягід визнані важкі метали: свинець та кадмій.

  • Максимально допустимий рівень вмісту свинцю становить 0,20мг/кг загальної ваги.

  • Максимально допустимий рівень вмісту кадмію становить 0,050 мг/кг загальної ваги.

 

На ринку ЄС також встановлені максимально дозволені рівні радіоактивного забруднення продуктів харчування (безпосередньо або після обробки). Детальніше дивіться за посиланням.

 

Управління забруднюючими речовинами у харчових продуктах на практиці
  • Ви як оператор харчової промисловості в сфері фруктів та ягід несете відповідальність за рівень контролю забруднюючих речовин у вашій продукції.
  • Ви повинні регулярно перевіряти існуючі максимально дозволені рівні, які регулярно оновлюються. Регламент №1881/2006 регулярно оновлюється. Пам’ятайте, що певні продукти можуть не бути перелічені, але можуть підпадати під більш широкі категорії, наприклад «фрукти».
  • Вам необхідно мати систему контролю, щоб уникнути забруднення (див. вищезазначені вимоги НАССР) та провести лабораторне тестування (в акредитованій лабораторії).
  • Ви повинні знати, що держави-члени ЄС проводять випадковий відбір зразків та аналіз продуктів харчування, регулярно повідомляють про результати та вживають заходи, якщо зразки не відповідають вимогам законодавствам.
  • Регламент Комісії № 333/2007 встановлює методи відбору зразків та аналізу щодо офіційного контролю рівня свинцю, кадмію, ртуті, неорганічного олова, 3-МХПД (3-монохлорпропан-1-2-діол) та поліциклічних ароматичних вуглеводнів у харчових продуктах.
Категорія: 
Поширити