Обмеження використання деяких хімічних речовин в іграшках

Іграшки, які розміщуються на ринку ЄС, не можуть містити хімічних речовин, що вказані в Додатку XVII до Регламенту №1907/2006 (Регламент REACH).

В таблиці нижче представлені хімічні речовини, використання яких заборонено в складі іграшок:

 

Іграшки та частини іграшок

 

Бензол

 

У текстильних або шкіряних іграшках, та іграшках у текстильному чи шкіряному одязі

 

Азиди, що можуть виділяти один або більше ароматичних амін із тих, що перелічені у Доповненні 8 Регламенту

 

Дерев'яні іграшки

 

Креозот

 

Пластикові іграшки

 

  • Біс (2-етилгексил) фталат (DEHP);

  • Lибутилфталат (DBP);

  • Бензилбутилфталат (BBP).

Пластикові іграшки, які діти можуть брати до рота

  • Діізононілфталат (DINP);

  • Діізодецілфталат (DIDP);

  • Ді-н-октилфталат (DNOP).

 

Ігри або будь-які вироби, що можуть використовуватись для цього, навіть як декоративний елемент

 

Рідкі суміші чи речовини, що вважаються небезпечними відповідно до Регламенту №1272/2008.

 

Європейське хімічне агентство (ECHA) провадить і координує процеси реєстрації, оцінювання, надання дозволу і обмеження хімічних речовин, щоб узгодити регулювання використання хімічних речовин в усіх країнах Європейського Союзу.

Детальніше про вимогу Регламенту REACH читайте за посиланням.

Поширити