Обмеження використання хімічних речовин

Текстильні та шкіряні вироби, які розміщуються на ринку ЄС, не можуть містити хімічних речовин, що вказані в Додатку XVII до Регламенту №1907/2006 (Регламент REACH)

В таблиці нижче представлені хімічні речовини, використання яких заборонено в складі одягу:

У текстильних виробах, що призначені для контакту зі шкірою

- Трис (2,3 дибромпропіл) фосфат

- Трис (азиридиніл) фосфіноксид

- Полібромбіфеніли (РВВ)

- Сполучення дибутилолова (DOT)

У текстильних або шкіряних виробах, які можуть мати прямий і тривалий контакт зі шкірою

Азотні барвники, що можуть вивільняти один або більше ароматичних амін із тих, що перелічені у Доповненні 8 Регламенту

У шкіряних виробах, що призначені для контакту зі шкірою

Сполуки хрому (IV)

У виробах, що призначені для прямого та тривалого контакту зі шкірою, таких як ґудзики, застібки, заклепки, блискавки та  металічні бляхи

Нікель

При використанні  під час обробки текстильних тканин

Нонілфенол та нонілфенол етоксилат

В одязі, взутті, рукавичках і спортивному одязі, якщо який-небудь з їх гумових і пластмасових компонентів вступають в контакт з шкірою або ротовою порожниною

Сполуки поліциклічних ароматичних вуглеводнів

Для просочування важкого промислового текстилю та пряжі, призначеної для їх виробництва

Сполучення ртуті

 

Детальніше про вимогу Регламенту REACH читайте за посиланням.

Важливо! В деяких країнах існують додаткові або жорсткіші національні обмеження щодо хімічних речовин. Наприклад, деякі країни забороняють формальдегід у текстильному виробництві (Австрія, Німеччина, Фінляндія та Нідерланди), інші - фенциклідин або PCP (пентахлорофенол) у текстильному виробництві (Австрія, Данія, Німеччина, Нідерланди) та дисперсні барвники у текстильному виробництві (Німеччина).

Щоб дізнатись більше, зверніться до Довідкової служби Європейського агентства з хімічних речовин (ECHA) або національних агенцій у Європі.

 

Інші хімічні речовини про які вам необхідно знати:

·       Якщо ви просочуєте свої вироби хімічними речовинами, зверніть будь ласка Вашу увагу на те, що в Європі існує обмеження щодо використання перфтороктанового сульфонату  (ПФОС). Максимально допустимий вміст для ПФОС становить 1 мкг/м2.

·       Якщо ви використовуєте ПВХ (полівінілхлорид) у своїх текстильних  виробах, будь ласка зверніть вашу увагу, що сполуки діоктилтина (DOT) та сполуки дибутилова (DBT) обмежені.

В цілому, як виробник або експортер ви повинні переконатися, що дотримуєтесь обмежень та заборон щодо  використання певних хімічних речовин, визначених Регламентом REACH.

Поширити