Обов’язки виробника, імпортера, дистриб'ютора

Економічні оператори, які беруть участь в ланцюгу постачання та дистрибуції, повинні вжити належних заходів, щоб продукція, яку вони розміщують на ринку ЄС, відповідала всім обов’язковим вимогам ЄС. Законодавство ЄС визначає в якості економічних операторів (суб’єктів господарської діяльності) виробника, уповноваженого представника, імпортера та дистриб’ютора. 

Виробник

Виробник - це будь-яка фізична або юридична особа (резидент чи нерезидент ЄС), яка:

 • виготовляє (або замовляє проектування чи виготовлення) продукцію та вводить її в обіг під своїм власним найменуванням або торговельною маркою
 • збирає, упаковує, обробляє або маркує готову продукцію і вводить її в обіг під своїм найменуванням або торговельною маркою
 • вводить в обіг продукцію, що була у вжитку з третьої країні, а також будь-яку продукцію, яка не була виготовлена в ЄС
 • імпортер або дистриб’ютор (розповсюджувач), що змінює продукцію або поставляє її під своїм найменуванням або торговельною маркою.

Це означає, що якщо продукція продається під найменуванням або торговельною маркою іншої особи, саме ця особа буде вважатись виробником.

Обов’язки виробника:

 1. Провести оцінку відповідності або замовити її проведення третій стороні (нотифікованому органу). У будь-якому випадку, виробник несе повну відповідальність за відповідність продукції.
 2. Скласти необхідну технічну документацію.
 3. Скласти Декларацію про відповідність.
 4. Супроводити продукцію інструкціями та інформацією щодо її безпечності відповідно до законодавства ЄС.
 5. Забезпечити виконання вимог щодо простежуваності продукції.
 6. Нанести маркування відповідності (знак CE та, якщо необхідно, інші знаки) на продукцію згідно із відповідним законодавством.
 7. Забезпечити наявність процедур, щоб серійне виробництво гарантувало додержання відповідності.
 8. Сертифікувати продукцію та/або систему якості, якщо це необхідно.

Важливо! Виробник повинен співпрацювати з компетентними національними органами, які здійснюють ринковий нагляд, у випадку, якщо продукція становить ризик або є невідповідною.

Уповноважений представник

Виробник може призначити уповноваженого представника в ЄС (імпортер, дистриб’ютор), який діятиме від його імені при виконанні певних завдань. При цьому виробник, який не є резидентом ЄС, не зобов’язаний мати уповноваженого представника.

Уповноважений представник:

 • резидент ЄС;
 • особа, що діє від імені виробника на виконання певних завдань адміністративного характеру;
 • не є торговельним представником виробника;
 • не може складати технічну документацію; змінювати продукцію за власною ініціативою з метою приведення її у відповідність; здійснювати заходи, необхідні для забезпечення того, що виробничий процес забезпечував відповідність продукції.

Уповноважений представник може бути призначений для виконання наступних завдань:

 1. наносити на продукцію знак CE (та інше маркування, якщо необхідно), а також номер нотифікованого органу;
 2. складати та підписувати декларацію ЄС про відповідність;
 3. зберігати декларацію та технічну документацію для надання у розпорядження національних органів ринкового нагляду та співпрацювати з ними на їхню вимогу;
 4. надавати компетентному національному органу всю інформацію та документацію, необхідну для засвідчення відповідності продукції, на вмотивований запит такого органу;
 5. співпрацювати з компетентними національними органами на їхню вимогу щодо вжиття будь-яких дій для усунення ризиків, спричинених продукцією, яка входить до сфери їх відповідальності.

Імпортер

Імпортер - це фізична або юридична особа, обов’язки якої значною мірою будуються на типі обов’язків, які покладаються на виробника, що є резидентом Європейського Союзу. В ЄС імпортер - це не просто перепродавець продукції, він відіграє ключову роль у гарантуванні відповідності імпортованої продукції.

Імпортер:

 • резидент ЄС;
 • вводить продукцію з третьої країни в обіг на ринку ЄС;
 • має забезпечити правильне виконання виробником своїх обов’язків.

Перед введенням продукції в обіг імпортер повинен забезпечити:

 1. щоб виробник провів належні процедури оцінки відповідності;
 2. щоб виробник склав технічну документацію, наніс знак відповідності (наприклад, знак CE), виконав свої зобов’язання щодо простежуваності та супроводив, де необхідно, продукцію інструкціями та інформацією щодо безпечного використання.

Імпортер також повинен:

 1. зазначити свої (1) найменування, (2) зареєстровану торгову назву або торговельну марку та (3) адресу, за якою з ним можна зв'язатись стосовно продукції;
 2. забезпечити, щоб протягом періоду, коли продукція перебуває під його відповідальністю, зберігання або транспортні умови не впливали негативно на відповідність продукції вимогам ЄС;
 3. зберігати копію декларації ЄС про відповідність протягом 10 років після того, як продукція була введена в обіг або протягом періоду, передбаченого для окремого товару;
 4. забезпечити, щоб технічна документація могла бути надана компетентному національному органу на його вимогу;
 5. на вимогу органів ринкового нагляду імпортер повинен надати відомості про будь-якого суб’єкта господарської діяльності, який поставив йому і якому він поставив продукцію (протягом 10 років). 

В окремих випадках від імпортера, як і від виробника, може вимагатися провести або замовити проведення випробувань зразків продукції, яка вже введена в обіг. При цьому імпортери, які мають підстави вважати, що продукція, введена ними в обіг, не відповідає вимогам ЄС, повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення продукції у відповідність, вилучити або відкликати її, якщо це необхідно. Більше того, якщо продукція становить ризик, імпортери мають негайно проінформувати про це компетентні національні органи в країнах ЄС.

Дистриб’ютор

Дистриб’ютор (або розповсюджувач)  - це фізична або юридична особа в ланцюгу постачання, яка надає продукцію на ринку, не є ані виробником, ані імпортером, але відіграє ключову роль в контексті ринкового нагляду.

Перед наданням продукції на ринку дистриб’ютор повинен пересвідчитись, що:

 1. на продукцію нанесені всі необхідні знаки відповідності (наприклад, знак CE);
 2. продукція супроводжується відповідними документами (наприклад, декларацією ЄС про відповідність), інструкціями та інформацією щодо її безпечності, за необхідності;
 3. виробник та імпортер зазначили своє (1) найменування, (2) зареєстровану торгову назву або торговельну марку та (3) адресу, за якою з ними можна зв'язатись стосовно продукції.

В разі ризиків для споживача дистриб’ютор повинен проінформувати виробника або імпортера та співпрацювати з компетентним органом для запобігання або мінімізації цих ризиків, а саме:

 1. ініціювати коригувальні заходи, якщо існує підозра у невідповідності товара вимогам;
 2. допомагати органам ринкового нагляду у визначенні особи виробника або імпортера, відповідального за продукцію;
 3. співпрацювати з компетентним органом і надавати всю інформацію та документацію, необхідну для демонстрації відповідності продукції;
 4. на запит органів ринкового нагляду надавати відомості про особу будь-якого суб’єкта господарської діяльності, який поставив йому або якому він поставив продукцію (протягом 10 років).
Поширити