Оцінки відповідності

Оцінки відповідності – це процес, який здійснюється виробником для демонстрації того, що встановлені вимоги стосовно продукції були виконані.

Відповідальним за проведення оцінки відповідності продукції є виробник

Якщо виробник доручає субпідряднику проектування або виробництво, він все одно залишається відповідальним за проведення оцінки відповідності. Продукція підлягає оцінці відповідності як на стадії проектування, так і на стадії виробництва.

У загальному підсумку існує три можливості проведення оцінки відповідності:

1. Без залучення третьої сторони 

Це може стосуватись випадку, коли декларації виробника (що супроводжується відповідними технічними експертизами та документацією) достатньо, щоб забезпечити відповідність конкретної продукції відповідним законодавчим вимогам. У цьому випадку виробник сам здійснює всі необхідні контрольні заходи та перевірки і складає технічну документацію, а також забезпечує відповідність процеса виробництва.

2. Із залученням внутрішньофірмового акредитованого органу з оцінки відповідності, який є частиною організації виробника

Такий внутрішньофірмовий орган не повинен здійснювати жодної іншої діяльності, ніж оцінка відповідності, та повинен бути незалежним від будь-яких комерційних, проектувальних чи виробничих підрозділів (більш детально див. Статтю R21 Рішення № 768/2008/ЕС). Він повинен продемонструвати той же рівень технічної компетентності та неупередженості, що й зовнішні органи з оцінки відповідності, шляхом акредитації.Там, де це необхідно для конкретного сектора, законодавець може взяти до уваги той факт, що виробники використовують добре обладнані випробувальні лабораторії чи приміщення, а їхня компетентність може бути вищою, ніж можливості деяких зовнішніх органів. Це може стосуватись нової інноваційної складної продукції, для якої найсучасніші науково-технічні знання щодо випробувань залишаються у виробників.

3. Із залученням третьої сторони, тобто зовнішнього органу з оцінки відповідності

У деяких інших випадках законодавець може вважати за необхідне залучення третьої сторони, тобто зовнішнього органу з оцінки відповідності. Такий орган повинен бути неупередженим і повністю незалежним від організації або продукції, яку він оцінює (див. також Статтю R17(3) Рішення № 768/2008/ЕС), він не може займатись будь-якою діяльністю, яка може вплинути на його незалежність (див. також Статтю R21(2)(c) Рішення № 768/2008/ЕС), і, таким чином, він не може мати інтересів користувача або інших інтересів стосовно продукції, яка має бути ним оцінена.

Нотифіковані органи є органами з оцінки відповідності, які були офіційно призначені своїм національним органом влади для здійснення процедур оцінки відповідності і виконують завдання щодо процедур оцінки відповідності, які встановлені в застосовному технічному гармонізованому законодавстві, коли вимагається залучення третьої сторони.

Головне – пересвідчитися у технічній компетентності такого органу. Наприклад, перевірте, чи ваш «кандидат» акредитований одним з членів ЕА*.

*European cooperation for Accreditation (Європейська кооперація з акредитації) - асоціація національних органів Європи з акредитації, офіційно призначених владою своїх держав на проведення акредитації організацій, які надають послуги з оцінки відповідності (сертифікація, верифікація, інспектування, випробування та калібрування).

База даних нотифікованих та призначених органів (NANDO)

Комплексна взаємодія з європейськими лабораторіями включає узгодження фінансових та інших умов проведення випробувань, митне очищення зразків продукції, доставку їх у лабораторію, контроль за перебігом випробувань, зворотний вивіз зразків продукції (за необхідності), отримання замовником протоколів випробувань.

На підставі протоколів випробувань нотифікованим органом Євросоюзу видається Сертифікат відповідності ЄС (CE Certificate of Conformity).

Поширити