Технічна документація

Гармонізоване законодавство ЄС зобов'язує виробника скласти технічну документацію, яка містить інформацію, що демонструє відповідність продукції застосовним вимогам.

Зміст технічної документації встановлюється в кожному акті Гармонізованого законодавства ЄС стосовно відповідної продукції. Відомості, що містяться в документації, залежать від характеру продукції та від того, що вважається необхідним з технічної точки зору для демонстрації відповідності продукції суттєвим вимогам або, якщо застосовувалися Гармонізовані стандарти, відповідності цим стандартам шляхом зазначення суттєвих вимог, які охоплюються такими стандартами.

Немає чіткого шаблону технічної документації, однак, як правило, документація повинна містити щонайменше:

  • опис продукції та її використання за призначенням;
  • проект, схеми, плани, що показують наявність і взаємозв'язок компонентів, особливості монтажу, властивості серійного виробництва, а також охоплювати проектування, виготовлення та функціонування продукції;
  • перелік єдиних стандартів якості та / або інших технічних особливостей, посилання на які були опубліковані в Офіційному журналі ЄС, які застосовуються повністю або частково, описи рішень, прийнятих для приведення якості товарів у відповідність до вимог законодавства в тих випадках, коли єдині стандарти якості не застосовувалися;
  • результати проектування, проведених випробувань тощо;
  • звіт щодо проведених досліджень та тестів.

Такі загальні вимоги до змісту технічної документації визначені в Додатку II до Рішення № 768/2008/ЕС

Технічна документація повинна зберігатись протягом 10 років, починаючи з дати введення продукції в обіг, якщо будь-який інший термін зберігання чітко не передбачений застосовним Гармонізованим законодавством ЄС.

Поширити