Вимоги до інформування про імпорт

Перед розміщенням на ринку ЄС імпортованої косметичної продукції відповідальна особа повинна повідомити Європейській Комісії через Портал ЄС нотифікації косметичної продукції (EU Cosmetіc Products Notіfіcatіon Portal, CPNP) наступну інформацію:

  1. категорія косметичної продукції та її назва чи назви, за якими її можна точно ідентифікувати
  2. ім'я та адреса відповідальної особи, де можна отримати всю необхідну інформацію про продукт
  3. країна походження
  4. держава-член ЄС, в якій продукт буде розміщуватися на ринку
  5. контактні дані фізичної особи для зв'язку в разі потреби
  6. наявність речовин у формі наноматеріалів, включаючи їх ідентифікацію та обґрунтовано передбачувані умови впливу
  7. назва та реєстраційний номер CAS (Chemical Abstract Service) або номер ЄС для речовин, класифікованих як канцерогени, мутагени чи токсичні для репродуктивних функцій, категорії 1A або 1B згідно з частиною 3 Додатку VI до Регламенту № 1272/2008
  8. рамкова формула, що дозволяє оперативно та належно лікувати у разі виникнення труднощів
Поширити