Декларація про відповідність

Декларація ЄС про відповідність (declaration of conformity) - документ, який випускає виробник продукції або його уповноважений представник, що підтверджує відповідність продукції вимогам безпеки ЄС.

Виробник або уповноважений представник, який є резидентом ЄС, повинен скласти та підписати декларацію ЄС про відповідність в якості частини процедури оцінки відповідності перед введенням продукції в обіг. Складаючи та підписуючи декларацію ЄС про відповідність, виробник бере на себе відповідальність за відповідність продукції.

Декларація про відповідність повинна містити інформацію про виробника, (або уповноваженого представника), інформацію про продукт (марку, серійний номер), всі відомості, необхідні для визначення Гармонізованого законодавства Союзу, згідно з яким її було видано, посилання на гармонізовані стандарти та інші технічні специфікації (якщо необхідно), а також інформацію про нотифікований орган, якщо такий залучався.

Якщо на продукцію поширюються кілька актів Гармонізованого законодавства ЄС, які вимагають складання декларації ЄС про відповідність, вимагається єдина декларація про відповідність.

Зміст декларації ЄС про відповідність або визначається примірною декларацією, що міститься в Додатку III до Рішення №768/2008/ЕС, або примірною декларацією, яка є безпосереднім додатком до відповідного акта секторального Гармонізованого законодавства Союзу.

Шаблон Декларації про відповідність  можна завантажити за посиланням.

При цьому декларація ЄС про відповідність повинна бути перекладена мовою або мовами, які вимагаються Державою-членом, в якій продукція вводиться в обіг або надається на ринку.

Важливо! Декларація ЄС про відповідність повинна зберігатись протягом 10 років з дати введення продукції в обіг, якщо законодавством не передбачений будь-який інший строк зберігання.

 

Декларація про відповідність

Декларація ЄС про відповідність (declaration of conformity) - документ, який випускає виробник продукції або його уповноважений представник, що підтверджує відповідність продукції вимогам безпеки ЄС.

Дізнатися більше