Етапи відповідності вимогам

Виробники відіграють вирішальну роль у забезпеченні безпеки товарів, які знаходяться на ринку ЄС. Вони несуть відповідальність за перевірку того, чи відповідає їх продукція вимогам безпеки, охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища в ЄС.

Для експорту до ЄС промислової продукції, яка підпадає під сертифікацію і маркування знаком СЕ, необхідно зробити наступні кроки:

Наразі матеріали класифіковані цим терміном відсутні.