Контроль за здоров’ям рослин

Імпорт рослинної продукції до ЄС підлягає таким заходам контролю (згідно Директиви № 2000/29/ЄС  з урахуванням Регламенту №2016/2031):

  • наявність фітосанітарного сертифікату
  • проходження митних перевірок у пункті в'їзду на територію ЄС
  • попереднє повідомлення у митні органи ЄС про прибуття вантажу рослин
  • включення імпортера з ЄС до офіційного реєстру держави-члена ЄС.
 

Наразі матеріали класифіковані цим терміном відсутні.