Контроль залишків пестицидів
Контроль залишків пестицидів на практиці
  • Існують правила щодо максимальних рівнів залишків пестицидів, які можуть міститись в продуктах харчування, що продаються в ЄС.
  • При виробництві, наприклад, зернових культур, які використовуються у виробництві макаронних виробів, необхідно знати, які пестициди (наприклад, гербіцид або інсектициди) можуть бути використані та в якій мірі, щоб не перевищити максимальних рівнів залишків.
  • Ви повинні регулярно перевіряти існуючі максимально допустимі рівні залишків пестицидів, використовуючи Європейську базу даних пестицидів, яка часто оновлюється.
  • Для того, щоб уникнути високо рівня залишків пестицидів, вам необхідно мати систему контролю. Корисним інструментом для цього  є Комплексна система боротьби з шкідниками. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) підтримує  комплексну систему боротьби з шкідниками, та розглядає її як пріоритетний підхід до проблеми захисту сільськогосподарських культур та як опору стійкої інтенсифікації виробництва сільськогосподарських культур, а також зменшення рівня ризику пов’язаного з залишками  пестицидів.
  • ЄС встановив правила використання пестицидів, які зазначені  у Директиві №2009/128/ЄС про стале використання пестицидів. Серед рекомендацій – заборона повітряного розпилення, нехімічні методи, а також просування органічного землеробства.

Наразі матеріали класифіковані цим терміном відсутні.