Оцінка відповідності

Оцінки відповідності – це процес, який здійснюється виробником для демонстрації того, що встановлені вимоги стосовно продукції були виконані.

Відповідальним за проведення оцінки відповідності є виробник. Якщо виробник доручає субпідряднику проектування або виробництво, він все одно залишається відповідальним за проведення оцінки відповідності. Продукція підлягає оцінці відповідності як на стадії проектування, так і на стадії виробництва.

Існує три можливості проведення оцінки відповідності:
  • Залучення третьої сторони не вимагається. Це може стосуватись випадку, коли декларації (яка супроводжується відповідними технічними експертизами та документацією) виробника достатньо, щоб забезпечити відповідність конкретної продукції відповідним законодавчим вимогам. У цьому випадку виробник сам здійснює всі необхідні контрольні заходи та перевірки й складає технічну документацію, а також забезпечує відповідність процесу виробництва;
  • Оцінка відповідності здійснюється із залученням внутрішньофірмового акредитованого органу з оцінки відповідності, який є частиною організації виробника. Однак, цей внутрішньофірмовий орган не повинен здійснювати жодної іншої діяльності, ніж оцінка відповідності, та повинен бути незалежним від будь-яких комерційних, проектувальних чи виробничих підрозділів (більш детально див. Статтю R21 Рішення № 768/2008/ЕС). Він повинен продемонструвати той же рівень технічної компетентності та неупередженості, що й зовнішні органи з оцінки відповідності, шляхом акредитації.

Там, де це необхідно для конкретного сектора, законодавець може взяти до уваги той факт, що виробники використовують добре обладнані випробувальні лабораторії чи приміщення, а їхня компетентність буває іноді вищою, ніж можливості деяких зовнішніх органів. Це може стосуватись нової інноваційної складної продукції, для якої найсучасніші науково-технічні знання щодо випробувань залишаються у виробників.

  • Втім, у деяких інших випадках законодавець може вважати за необхідне залучення третьої сторони, тобто зовнішнього органу з оцінки відповідності. Такий орган повинен бути неупередженим і повністю незалежним від організації або продукції, яку він оцінює (див. також Статтю R17(3) Рішення № 768/2008/ЕС), він не може займатись будь-якою діяльністю, яка може вплинути на його незалежність (див. також Статтю R21(2)(c) Рішення № 768/2008/ЕС), і, таким чином, він не може мати інтересів користувача або інших інтересів стосовно продукції, яка має бути ним оцінена.

Нотифіковані органи є органами з оцінки відповідності, які були офіційно призначені своїм національним органом влади на здійснення процедур оцінки відповідності у виконують завдання, що стосуються процедур оцінки відповідності, які встановлені в застосовному технічному гармонізованому законодавстві, коли вимагається залучення третьої сторони.

Головне – пересвідчитися у технічній компетентності такого органу. Наприклад, перевірте, чи ваш «кандидат» акредитований одним з членів ЕА*. European cooperation for Accreditation – Європейська кооперація з акредитації - асоціація національних органів з акредитації Європи, офіційно призначених владою своїх держав на проведення акредитації організацій, які надають послуги з оцінки відповідності (сертифікація, верифікація, інспектування, випробування та калібрування).

База даних нотифікованих та призначених органів (NANDO)

Комплексна взаємодія з європейськими лабораторіями включає узгодження фінансових та інших умов проведення випробувань, митне очищення зразків продукції, доставку їх у лабораторію, контроль за перебігом випробувань, зворотний вивіз зразків продукції (за необхідності), отримання замовником протоколів випробувань.

На підставі протоколів випробувань, нотифікованим органом Євросоюзу видається Сертифікат відповідності ЄС (CE Certificate of Conformity).

Оцінки відповідності

Оцінки відповідності – це процес, який здійснюється виробником для демонстрації того, що встановлені вимоги стосовно продукції були виконані.

Відповідальним за проведення оцінки відповідності продукції є виробник

Якщо виробник доручає субпідряднику проектування або виробництво, він все одно залишається відповідальним за проведення оцінки відповідності. Продукція підлягає оцінці відповідності як на стадії проектування, так і на стадії виробництва.

Дізнатися більше