Простежуваність, відповідність і відповідальність

Законодавство ЄС визначає простежуваність як здатність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробництва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, переробки та розповсюдження.

Регламент № 178/2002 вимагає належним чином маркувати або надавати відповідні документи про продукцію.

Імпортер харчової продукції в ЄС має забезпечити наявність вичерпної інформації щодо всього ланцюга виробництва та переміщення продукту.

Система простежуваності на практиці
  • На кожному етапі виробництва, переробки та дистрибуції оператори харчової промисловості несуть відповідальність за забезпечення якості харчових продуктів згідно вимог безпеки харчових продуктів, а також в разі виявлення ризику повинні вжити заходів.
  • Ви як українська компанія повинні визначити та задокументувати інформацію про продукцію за принципом «один крок вперед і один крок назад» в ланцюгу виробництва харчової продукції (від виробництва, переробки, транспортування та дистрибуції).
  • На практиці це означає, наприклад, що має бути забезпечена можливість ідентифікувати назву вашої компанії, адресу, які макаронні вироди ви експортуєте  до ЄС, коли та в якій кількості. Таким чином імпортер ЄС може запросити надати інформацію шляхом надання  квитанції, накладної або номеру партії.
  • У разі виявлення ризику Європейська Комісія залучає компанії до виконання наступних дій:
  • Негайно вилучити з ринку заражені продукти та, при необхідності, відкликати їх у споживачів.
  • Знищити партію та серію товарів, які не відповідають вимогам безпеки харчових продуктів.
  • Проінформувати компетентні органи про ризик та про дії, які були вчинені.
  • Більш детальну інформацію про простежуваність ви можете знайти на веб-сайті Комісії ЄС.
  • Пам’ятайте, що відповідальність за виконання цієї вимоги лежить на імпортері ЄС, але ваш імпортер ЄС може вимагати від вас як оператора харчової промисловості України дотримуватися цих вимог та вимагати від вас надати відповідну інформацію.

Наразі матеріали класифіковані цим терміном відсутні.