Система швидкого оповіщення RAPEX

Система швидкого сповіщення про непродовольчі товари, що створюють серйозний ризик - RAPEX (Rapid Alert System for non-food products posing a serious risk) - функціонує на рівні ЄС з метою оперативного обміну інформацією між державами-членами ЄС та Єврокомісією у разі виявлення продукції, яка становить серйозну небезпеку. Система RAPEX охоплює нехарчову споживчу та професійну продукцію. Вона однаково застосовується до негармонізованої продукції та до продукції, на яку поширюється Гармонізоване законодавство Союзу

Процедури функціонування RAPEX встановлені Директивою 2001/95 про загальну безпечність продукції (статті 10, 12 та Додаток ІІ).

Система швидкого оповіщення дозволяє національній владі швидко обмінюватися інформацією про небезпечні продукти, тим самим дозволяючи іншим країнам-членам моніторити свій ринок та вжити відповідних заходів, якщо той самий продукт буде знайдено.

Процедура RAPEX полягає в наступному:

  • Якщо встановлено, що продукція є небезпечною, компетентний національний орган вживає належних заходів для усунення ризику. Він може вилучити продукцію з обігу, відкликати її від споживачів або винести попередження. Потім Національний контактний пункт інформує Європейську Комісію про продукцію, ризики, які вона становить, та заходи, що вживаються органом для запобігання ризикам і нещасним випадкам.
  • Європейська Комісія поширює інформацію, яку вона отримує, серед Національних контактних пунктів усіх інших країн ЄС. Вона публікує  щотижневі огляди продукції, яка становить серйозний ризик, та заходів, вжитих для усунення ризиків.
  • Національні контактні пункти в кожній країні ЄС забезпечують, що відповідальні органи перевіряють, чи присутня на їхньому ринку продукція, щодо якої надано нове повідомлення. Якщо так, то органи вживають заходи для усунення ризику або шляхом вимоги вилучити продукцію з обігу, відкликати її від споживачів, або шляхом винесення попереджень.

Крім системи RAPEX, застосовуються також і процедури положення щодо запобіжних заходів, передбачені Гармонізованим законодавством ЄС. Відповідно, система RAPEX необов'язково має бути задіяна до того, як почне застосовуватися процедура положення щодо запобіжних заходів. Втім, процедура положення щодо запобіжних заходів має застосовуватись додатково до системи RAPEX, якщо держава-член ЄС приймає рішення щодо постійної заборони або обмеження вільного руху продукції, маркованої знаком CE, на підставі небезпеки або іншого серйозного ризику, який становить продукція.

Наразі матеріали класифіковані цим терміном відсутні.