Технічна документація

Гармонізоване законодавство ЄС зобов'язує виробника скласти технічну документацію (Технічний файл), яка містить інформацію для демонстрації відповідності продукції застосовним вимогам.

Зміст технічної документації встановлюється у кожному акті Гармонізованого законодавства Союзу стосовно відповідної продукції. Відомості, що містяться в документації, залежать від характеру продукції та від того, що вважається необхідним з технічної точки зору для демонстрації відповідності продукції суттєвим вимогам або, якщо застосовувалися гармонізовані стандарти, відповідності цим стандартам шляхом зазначення суттєвих вимог, які охоплюються такими стандартами.

Немає чіткого шаблону Технічного файлу, однак, як правило, документація повинна містити:
  • опис продукції та її використання за призначенням;
  • проект, схеми, плани, що показують наявність і взаємозв'язок компонентів, особливості монтажу, властивості серійного виробництва; а також охоплювати проектування, виготовлення та функціонування продукції;
  • перелік єдиних стандартів якості та / або інших технічних особливостей, посилання на які були опубліковані в Офіційному журналі ЄС, які застосовуються повністю або частково, описи рішень, прийнятих для приведення якості товарів у відповідність до вимог законодавства в тих випадках, коли єдині стандарти якості не застосовувалися;
  • результати проектування, проведених випробувань тощо;
  • звіт щодо проведених досліджень та тестів.

Такі загальні вимоги до змісту технчного файлу визначені в Додатку II до Рішення № 768/2008/ЕС.

Технічний файл, як і декларація відповідності повиннізберігатись протягом 10 років, починаючи з дати введення продукції в обіг, якщо будь-який інший термін зберігання чітко не передбачений застосовним Гармонізованим законодавством ЄС.

 

Технічна документація

Гармонізоване законодавство ЄС зобов'язує виробника скласти технічну документацію, яка містить інформацію, що демонструє відповідність продукції застосовним вимогам.

Дізнатися більше