Використання хімічних речовин

Розміщення на ринку деяких хімічних речовин в ЄС повинно задовольняти вимогам законодавства ЄС, спрямованим на забезпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. 

До таких продуктів застосовуються наступні положення:

  1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів (REACH)
  2. Спеціальні положення з класифікації, етикетування та пакування речовин та сумішей
  3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

REACH (англ. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) — Регламент ЄС № 1907/2006 про хімічні речовини та їх безпечне використання. Регламент стосується реєстрації, оцінки, надання дозволів і заборон використання хімічних субстанцій. Регламент набув чинність 1 червня 2007 р.

Основні вимоги

1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл та обмеження хімікатів (REACH)

Ця вимога застосовується до всіх хімікатів - не тільки тих, що використовуються в промислових процесах, а й тих, що ми вживаємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.

Реєстрація

Компанії, які виробляють або імпортують одну тонну або більше хімічних речовин на рік, повинні подати заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації включає в себе подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. Коли йдеться про кількість десять тонн і більше, компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих процесів.

Оцінювання

Процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібне подальше тестування, і оцінити відповідність вимогам наданої підприємством інформація (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання. Це може мати наслідком відповідно процедури дозволу чи обмеження.

Дозвіл

Речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до біоакумуляції, і т.д.) піддають процедурі надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні показати, що ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх використання переважають ризики.

Обмеження

Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речовини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ Регламенту. 

2. Класифікація, маркування і пакування речовин і сумішей

Відповідний Регламент вводить на всій території ЄС нову систему, засновану на глобально узгодженій системі (GHS) ООН, яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктограми та інші позначення для маркування.

Класифікація

Класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до Регламенту за рівнем і специфікою небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для водного середовища і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І (тобто фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).

Паспорт безпеки хімічної речовини (продукту, матеріалу) (англ. material safety data sheet – MSDS; safety data sheet – SDS) – зведений документ, який включає в себе інформацію про небезпеки продукту та поради про заходи безпеки. MSDS вважається важливою частиною документації на хімічну продукцію і використовується для надання правдивої інформації замовникам речовини.

Паспорт обов'язковий при здійсненні експортно-імпортних операцій, сертифікації та при отриманні інших документів.

Паспорт SDS розробляється на продукцію, що застосовується в повсякденному житті чи промисловості і обов'язково включає дані, які необхідні для безпечної життєдіяльності людини і збереження навколишнього середовища.

Паспорт безпеки хімічної речовини служить довідковим посібником і може бути складений у вільній формі, включаючи 16 обов'язкових пунктів із зазначенням фізичних властивостей речовини, згадки про токсичності, впливі на самопочуття, заходи надання першої допомоги, хімічної активності, умови зберігання та переробки, необхідності застосування захисного спорядження та спеціальних засобів захисту, методах знищення.

Наразі матеріали класифіковані цим терміном відсутні.