Використання хімічних речовин

Розміщення на ринку ЄС деяких хімічних речовин та продукції, що їх містить, повинно задовольняти вимогам законодавства ЄС, спрямованим на забезпечення високого рівня захисту здоров’я людей і довкілля. До такої продукції застосовуються наступні положення:

 1. Загальні процедури реєстрації, оцінювання, дозволу та обмеження хімікатів, запроваджені Регламентом №1907/2006 (Регламент REACH від англ. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)
 2. Спеціальні положення з класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей, визначені Регламентом №1272/2008 
 3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів, описані у Регламенті №1107/2009 і Регламенті №528/2012 відповідно
1. Реєстрація, оцінювання, дозвіл і обмеження хімікатів (REACH)

Ця вимога застосовується до всіх хімікатів - не тільки тих, що використовуються в промислових процесах, а й тих, що ми вживаємо в щоденному житті, наприклад, в очисниках, фарбах, а також в складі одягу, меблів та електроприладів.

Реєстрація

Компанії, які виробляють або імпортують одну і більше тонн хімічних речовин на рік, незалежно від їх небезпечності, повинні подати заявку на реєстрацію в центральну базу даних Європейського хімічного агентства (ECHA). Процедура реєстрації включає в себе подання технічного досьє, що містить інформацію про речовину і настанови щодо безпечного поводження з нею. При поставці в обсязі десять тонн і більше компанії також повинні представити звіт хімічної безпеки – документ з оцінювання безпечності речовини, з описом безпечного поводження для всіх відомих використань і виробничих процесів.

Оцінювання

Процедури оцінювання дозволяють адміністративним органам визначити, чи потрібне подальше тестування, і оцінити відповідність вимогам наданої підприємством інформації (оцінювання досьє). Речовини, які ймовірно становлять небезпеку для здоров’я чи довкілля, обирають для оцінювання. Це може мати наслідком відповідно процедури дозволу чи обмеження.

Дозвіл

Речовини, які становлять особливу небезпеку (канцерогени, мутагени, стійкі, токсичні речовини, та здатні до біоакумуляції і т.д.) підпадають від процедуру надання дозволу. Компанії, які звертаються по дозвіл, повинні довести, що ризики, пов’язані з цими речовинами, належно контролюються або що соціально-економічні вигоди від їх використання переважають ризики.

Обмеження

Деякі хімічні речовини або суміші, що створюють неприйнятний ризик, можуть бути повністю заборонені в ЄС (наприклад, асбест), обмежені у використанні для певний цілей (наприклад, фталати у дитячій продукції) або обмежені у рівні концентрації. Обмеження поширюються на всіх виробників, імпортерів, кінцевих споживачів і дистриб’юторів речовини, якщо виробництво, використання або розміщення на ринку цієї речовини зазначено в Додатку XVІІ Регламенту REACH. 

2. Класифікація, маркування і пакування речовин та сумішей

Регламент №1272/2008 запроваджує на території ЄС нову систему маркування, засновану на Глобально узгодженій системі ООН (англ. Globally Harmonized System або GHS), яка встановлює класифікацію хімічних речовин відповідно до їх небезпечних властивостей і визначає піктограми та інші позначення для маркування.

Класифікація

Класифікація заснована на категоріях, визначених у Додатку VІ до Регламенту за рівнем і специфікою небезпеки. Ці категорії включають вибухові речовини, горючі речовини або суміші, високотоксичні, небезпечні для водного середовища і т.д. Критерії класифікації та маркування небезпечних речовин і сумішей визначені в Додатку І (зокрема, фізична загроза, небезпека для здоров’я, довкілля та інші додаткові класи небезпеки для ЄС).

Маркування

Хімічна речовина або суміш має бути маркована з обов'язковим зазначенням наступної інформації:

 • назва речовини або суміши та/або ідентифікаційний номер
 • назва, адреса і телефон постачальника
 • номінальна кількість (обсяг) речовини або суміші

Паспорт безпеки хімічної речовини (продукту, матеріалу) (англ. material safety data sheet – MSDS; safety data sheet – SDS) – зведений документ, який включає в себе інформацію про небезпеки продукту та поради про заходи безпеки. MSDS вважається важливою частиною документації на хімічну продукцію і використовується для надання правдивої інформації замовникам речовини.

Паспорт обов'язковий при здійсненні експортно-імпортних операцій, сертифікації та при отриманні інших документів.

Паспорт SDS розробляється на продукцію, що застосовується в повсякденному житті чи промисловості і обов'язково включає дані, які необхідні для безпечної життєдіяльності людини і збереження навколишнього середовища.

Паспорт безпеки хімічної речовини служить довідковим посібником і може бути складений у вільній формі, включаючи 16 обов'язкових пунктів із зазначенням фізичних властивостей речовини, згадки про токсичності, впливі на самопочуття, заходи надання першої допомоги, хімічної активності, умови зберігання та переробки, необхідності застосування захисного спорядження та спеціальних засобів захисту, методах знищення.

Пакування

Пакування небезпечних речовини та сумішей повинно відповідати наступним вимогам:

 • Упаковка повинна запобігати втраті вмісту, за винятком випадків, коли є спеціальні запобіжні пристрої
 • Матеріали, з яких виготовлено упаковку, повинні бути стійкими, якщо вони контактують із вмістом
 • Упаковка повинна бути міцною і мати герметичні кріплення.

У деяких випадках потрібні спеціальні захисні кріплення для дітей і тактильні попередження.

3. Особливі умови для засобів захисту рослин і біоцидних продуктів

Щодо засобів захисту рослин і біоцидних продукти передбачені наступні процедури при розміщенні на ринку ЄС:

 • Затвердження діючих речовин
 • Дозвіл на розміщення на ринку продукту
 • Відповідне маркування і пакування

Наразі матеріали класифіковані цим терміном відсутні.