Вимоги до харчової продукції

Для того, щоб аграрні чи харчові продукти можна було продавати на ринку ЄС, вони повинні узгоджуватися з санітарними та фітосанітарними правилами ЄС.  Санітарні та фітосанітарні заходи - це правила, регламенти і процедури, які гарантують, що споживачам постачаються безпечні харчі. Вони охоплюють харчову безпеку, здоров’я тварин і рослин, а також годування і добробут тварин.

     Санітарні та фітосанітарні заходи можуть бути застосовані для захисту: здоров’я людей чи тварин від харчових ризиків, наприклад, добавок, забруднювачів, токсинів або хвороботворних організмів у їжі, напоях чи кормах; здоров’я людини від захворювань, які переносять тварини чи рослини; тварин або рослин від шкідників чи хвороб, або хвороботворних організмів, і здоров’я лісів і дикої флори.

Головні принципи, які діють на ринку ЄС
  • життя та здоров’я споживачів мають бути максимально захищені;
  • продукція, імпортована до ЄС, має відповідати таким же вимогам, як і продукція, вироблена в ЄС;
  • система контролю замість того, щоб фокусуватися на перевірці готового продукту, сфокусована на ризику;
  • відповідальність за дотримання вимог безпечності несе оператор ринку;
  • забезпечення гігієни та безпечності по всьому ланцюгу;
  • превентивний контроль та превентивне забезпечення безпеки (HACCP);
  • своєчасне інформування всіх задіяних сторін про існуючі та потенційні загрози через систему RASFF;
  • простежуваність продукції протягом всього ланцюгу постачання - з метою своєчасного відклику в разі загрози здоров’ю споживачів.

При цьому існують різні правила щодо контролю за безпечністю для харчових продуктів тваринного та нетваринного походження. Детальніше дивіться у відповідних розділах.   

Захист видів, які знаходяться під загрозою зникнення (CITES)

Імпорт деяких зникаючих видів тварин і рослин (або їхніх частин чи похідних від них) має відповідати регуляторним заходам ЄС щодо дикої природи.

Якщо ви виробляєте продукти, повністю або частково виготовлені з диких рослин чи тварин, ви повинні переконатися, що вони не підпадають під обмеження Конвенції про міжнародну торгівлю видами, що перебувають під загрозою зникнення (CITES).

Дізнатися більше

Контроль за продуктами тваринного походження

Імпорт продуктів тваринного походження, призначених для людського споживання, підлягає вимогам щодо охорони здоров’я людей і тварин, покликаним запобігти перенесенню хвороб серед людей і худоби.

1) Схвалення країни

Дізнатися більше

Маркування харчових продуктів

Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, які спрямовані на забезпечення наявності у споживача всієї необхідної інформації для усвідомленого вибору при покупці продуктів харчування.

Маркування не повинно ані вводити покупця в оману щодо характеристик або впливу харчових продуктів, ані приписувати продуктам особливі властивості з профілактики, лікування людських хвороб. Інформація на етикетках повинна бути зрозумілою, легко видимою, розбірливою і незмивною. 

Дізнатися більше

Система RASFF

Європейська система швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) - система швидкого обміну інформацією щодо наявності ризику для здоров’я людини, пов’язаного з харчовими продуктами і кормами.

Дізнатися більше

Простежуваність, відповідність та відповідальність

Харчова продукція та корми не можуть постачатися на ринок ЄС, якщо вони не є безпечними. Законодавство ЄС щодо харчової продукції має на меті забезпечення не лише високого рівня захисту людського життя та здоров’я, але й захисту навколишнього середовища, здоров’я тварин і рослин.

Дізнатися більше