Вимоги ЄС до косметики

Вимоги до інформування про імпорт

Перед розміщенням на ринку ЄС імпортованої косметичної продукції відповідальна особа повинна повідомити Європейській Комісії через Портал ЄС нотифікації косметичної продукції (EU Cosmetіc Products Notіfіcatіon Portal, CPNP) наступну інформацію:

Дізнатися більше

Вимоги до маркування

Косметичні товари на ринку ЄС можна продавати тільки за умови, що на косметичному контейнері та пакуванні міститься наступна інформація, виконана незмивним, розбірливим і добре видимим шрифтом:

Дізнатися більше