Вимоги ЄС до одягу

Маркування текстильних виробів

При розміщенні на ринку текстильного виробу, виробник, дистриб’ютор або імпортер текстильної продукції повинні забезпечити маркування, що вказує склад його волокон. Інформація повинна бути точною, зрозумілою і не вводити в оману. Маркування потребують тільки продукти, призначені до продажу кінцевому споживачеві, для інших товарів маркування можна замінити або доповнити супровідними комерційними документами.

Дізнатися більше

Загальна безпечність продукції

Безпечність є ключовою вимогою до продукції на ринку ЄС. При цьому «безпечна продукція» – це будь-яка продукція, що не становить собою жодного ризику або лише мінімальний ризик, сумісний із використанням виробу, який можна вважати за прийнятний і який відповідає високому рівню охорони безпеки і здоров’я людей.       

Дізнатися більше

CІTES - для продуктів з диких рослин і тварин

Якщо при виробленні продуктів (навіть частково) використовуються дикі рослини чи тварини, необхідно переконатися, що вони не підпадають під обмеження Конвенції про міжнародну торгівлю видами, що перебувають під загрозою зникнення (CITES).

ЄС запровадив вимоги до Регламенту 338/97 та перелічив заборонені види (включаючи продукти) та спеціальні процедури, де це застосовується.

Дізнатися більше

Обмеження використання хімічних речовин

Текстильні та шкіряні вироби, які розміщуються на ринку ЄС, не можуть містити хімічних речовин, що вказані в Додатку XVII до Регламенту №1907/2006 (Регламент REACH)

В таблиці нижче представлені хімічні речовини, використання яких заборонено в складі одягу:

Дізнатися більше

Добровільні стандарти

Сертифікація одягу та взуття, що експортується до ЄС, здійснюється на добровільній основі.  Тим не менше, споживач в ЄС все частіше звертає увагу на такі аспекти, як умови виробництва товару та дотримання виробником політики сталого розвитку, що включає в себе: вплив виробництва на навколишнє середовище, соціальну відповідальність виробника, належні умови праці, протидію корупції, дотримання бізнес-етики.

Дізнатися більше