Вимоги ЄС до ягід

Маркування

Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, спрямованим на те, щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для свідомого вибору.

Регламент №1169/2011 встановлює загальні та спеціальні правила маркування харчових продуктів

Детальнішу інформацію щодо маркування Ви можете отримати за посиланням.

Дізнатися більше

Простежуваність

Законодавство ЄС визначає простежуваність як здатність виявити і простежити за будь-яким харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеними для виробництва харчових продуктів або речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, переробки та розповсюдження.

Регламент № 178/2002 вимагає належним чином маркувати або надавати відповідні документи про продукцію

Дізнатися більше

Контроль залишків пестицидів

Для захисту споживачів від неприйнятних рівнів залишкового вмісту пестицидів Європейська Комісія встановила для імпорту продуктів рослинного і тваринного походження максимально допустимі рівні залишків пестицидів (англ. - Maximum Residue Levels (MRLs).  Експортери повинні довести (за допомогою тестування), що кожна партія відповідає вимогам.

Дізнатися більше

Контроль забруднювачів у харчових продуктах

Ягоди мають бути безпечні для здоров’я споживача та не мають містити забруднювачі в кількості, неприйнятній для здоров'я населення. Забруднювачі можуть потрапляти в харчові продукти на різних етапах виробництва, пакування, транспортування або також внаслідок забруднення довкілля.

Регламент № 315/93 встановлює процедури ЄС щодо забруднюючих речовин у харчових продуктах на території ЄС

Дізнатися більше

Контроль безпечності харчових продуктів нетваринного походження

Імпорт харчових продуктів нетваринного походження в ЄС підлягає загальним умовам і спеціальним положенням, спрямованих на запобігання ризику для здоров’я населення та захист інтересів споживачів.

Коли на території третьої країни виникає чи шириться гігієнічна проблема, здатна створити серйозну небезпеку здоров’ю людей, влада ЄС може призупинити імпорт з усієї або частини відповідної третьої країни або запровадити тимчасові захисні заходи щодо відповідних харчових продуктів, залежно від серйозності ситуації.

Для контролю застосовують наступні правила:

Дізнатися більше

Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження

Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження

Загальним зобов'язанням для всіх підприємств має бути контроль безпечності харчових продуктів та процесів, за які підприємство відповідає. Загальні санітарно-гігієнічні норми ЄС вимагають, щоб виробники на всіх етапах розробляли відповідні процедури на основі принципів аналізу ризиків та критичного контрольного пункту (HACCP), тобто весь бізнес в ланцюжку поставок повинен мати сертифікацію HACCP (або еквівалентну).

Дізнатися більше