Вимоги щодо простежуваності продукції

Простежуваність - це можливість простежити історію продукції.

Вимоги щодо простежуваності  сприяють здійсненню ринкового нагляду, дозволяють органам ринкового нагляду знайти відповідальних суб’єктів господарської діяльності та отримати докази відповідності продукції вимогам ЄС, а виробнику - ефективно контролювати процес виробництва та постачальників перед реалізацією продукції, а також контролювати ланцюг розповсюдження продукції після її введення в обіг.

Виробник зобов’язаний виконувати наступні вимоги щодо простежуваності:

  • зазначити такі три елементи: свої (1) найменування, (2) зареєстровану торгову назву або зареєстровану торговельну марку і (3) єдину контактну поштову адресу. Ця інформація вказується на продукції або, якщо це неможливо внаслідок розміру або фізичних характеристик продукції, на упаковці або в супровідному документі. При цьому імпортери, які розміщують продукцію на ринку, також повинні вказати своє ім’я, зареєстровану торгову назву чи марку та контактну адресу;
  • забезпечити нанесення на продукцію номера типу, партії або серії чи будь-якого іншого елементу, що дозволяє її ідентифікувати;
  • зберігати технічну документацію і декларацію ЄС про відповідність протягом 10 років після того, як продукція була введена в обіг, або протягом періоду, який визначено для цієї продукції.

Наразі матеріали класифіковані цим терміном відсутні.