Яким вимогам мають відповідати іграшки для експорту на ринок ЄС?

CІTES - захист загрожених видів

Якщо ви виробляєте продукти (частково), виготовлені з диких рослин чи тварин, ви повинні переконатися, що вони не підпадають під обмеження Конвенції про міжнародну торгівлю видами, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). ЄС запровадив вимоги до Регламенту 338/97 та перелічив заборонені види (включаючи продукти) та спеціальні процедури, де це застосовується.

Дізнатися більше

Обмеження використання деяких хімічних речовин в іграшках

Іграшки, які розміщуються на ринку ЄС, не можуть містити хімічних речовин, що вказані в Додатку XVII до Регламенту №1907/2006 (Регламент REACH).

В таблиці нижче представлені хімічні речовини, використання яких заборонено в складі іграшок:

 

Іграшки та частини іграшок

 

Бензол

Дізнатися більше

Загальна безпечність продукції

Безпечність є ключовою вимогою до продукції на ринку ЄС. При цьому «безпечна продукція» – це будь-яка продукція, що не становить собою жодного ризику або лише мінімальний ризик, сумісний із використанням виробу, який можна вважати за прийнятний і який відповідає високому рівню охорони безпеки і здоров’я людей.

Дізнатися більше